Toplota


Sta toplota in temperatura eno in isto? V vsakdanjem življenju o njiju pogosto govorimo enako oziroma ju imamo za isto, vendar je s stališča fizike med njima precejšnja razlika. Toplota je namreč del notranje energije telesa – če jo telesu dodajamo ali dovajamo, pa se mu s tem zvišuje tudi temperatura. Med tem, ko temperaturo merimo v stopinjah Kelvina, se toplota meri v džulih – in ne, na stopinje Celzija ne velja računati.

Toplota
In zakaj toploto ter temperaturo tako radi zamenjujemo oziroma tudi kar enačimo? Predvsem zato, ker sta dejansko neločljivo povezani – več toplote pomeni višjo temperaturo, manj toplote nižjo.
Sicer pa to nista edina pojma, ki ju radi enačimo – sem lahko umestimo namreč tudi toplino. Medtem, ko bi fiziki govorili raje o sončni toploti, bi pesniki gotovo raje govorili o njegovi božajoči toplini, drugi pa bi predvsem razpravljali o temperaturah, ki so to poletje peklensko visoke oziroma to zimo peklensko nizke. Vse lepo in prav … Dokler seveda vemo, o čem dejansko govorimo.