Šola vas bo naučila računati in pisati


InštrukcijeKljub temu, da vsi poudarjajo, kolikšnega pomena sta za posameznika šola in izobraževanja, je žalostno, da odgovorni med njima pogosto ne ločujejo. Oziroma še bolj nenavadno – zamenjujejo celo tri pojme: šola, izobraževanje in znanje. In zaradi tega ni čudno, da imamo pri nas cel kup šolanih ljudi, ki so brez službe, saj jim dejansko manjka znanje – in tega si lahko pridobijo večinoma zgolj skozi izobraževanje, ki ga ne more ponuditi šola, pa naj se ta imenuje višja, visoka ali kakor koli drugače. Pri trenutnih težavah z učenjem oz. osvajanjem znanja nam lahko na pomoč priskočijo inštrukcije posameznih predmetov. Več o kvalitetnih inštrukcijah in inštruktorjih najdete na http://www.go-tel.si/instrukcije/instrukcije.php

Česa vas nauči šola? V večini primerov vas nauči računati in pisati. Vsa druga znanja, razen tistih, za katera se s študijem odločite, da jih boste nadgradili, namreč utonejo v pozabo, saj nimajo nobene praktične vrednosti. Saj veste: kdo se danes še spomni, o čem je pisal Prežihov Voranc in v čem se razlikujejo skupine v periodnem sistemu.

Če želite znanje, imate v času šolanja zgolj eno možnost: da se odločite za študij naravoslovnih ali tehniških ved. Samo tu je potrebna šola, povsod drugje pa se lahko dela priučite. Tisto izobraževanje, ki bo za vas najbolj pomembno, bo dejansko potekalo takrat, ko boste dobili zaposlitev – takrat boste namreč ugotovili, da vam kup teorije, katero ste se učili med študijem, ne pride kaj veliko prav, in da se je treba naučiti povsem drugih, praktičnih stvari.