Zalogovnik oz. hranilnik toplote – kdaj ga potrebujemo?


Hranilnik toplote oz. zalogovnik tople vode nam omogoča vsakodnevno shranjevanje toplote ter uravnavanje dnevnih neskladij med viri, ki so v okolju razpoložljivi ter rabo toplotne energije. Prav nam pride pri več različnih sistemih ogrevanja, na primer pri izkoriščanju sončne energije ter pri ogrevanju s trdnimi gorivi. Namestimo ga lahko tudi v primeru, da uporabljamo toplotno črpalko.

Hranilnik toplote ima funkcijo prevzemanja razpoložljive energije iz kotla ter drugih energijskih virov. V grelna telesa, nameščena po stanovanju, pa se dovaja le količina toplote, ki je potrebna za vzdrževanje optimalne temperature. Voda oz. toplota, ki je akumulirana v hranilniku, je tako ohranjena dlje časa – uporabimo jo lahko za neprekinjeno dolgotrajno ogrevanje, ali pa celo po več dni (v prehodnih obdobjih).

hranilnik toplote

Hranilnik toplote in njegove prednosti

Namestitev hranilnika ima več bistvenih prednosti. Poleg tega, da pripomore k boljšemu izkoristku kotla (ter drugih ogrevalnih naprav), poskrbi za optimalni potek izgorevanja. Zmanjša tudi emisijske izpuhe, nasploh pa nam ponudi večje ugodje ogrevanja. Ker se ogrevalne naprave, ki delujejo na olje ali plin brez hranilnika toplote večkrat prižgejo in izklopijo, se poslabša izgorevanje goriva. Na peč se pričnejo nabirati obloge, poraba kuriva pa se poveča. Zviša se tudi izpuh emisij v okolje. Tudi v tem primeru je hranilnik toplote priporočljiv.

Kako velik hranilnik toplote?

Pri izbiri velikosti upoštevajte predvsem zmogljivost kotla, ki ga uporabljate, ter lastnosti stavbe, ki jo želite ogrevati. Zavedati se je potrebno, da je hranilnik toplote pomembno prilagoditi potrebam stavbe, ter se pred nakupom dobro posvetovati s strokovnjakom. Tudi hranilnik toplote je namreč lahko predimenzioniran ali poddimenzioniran. Seveda pa, večji kot je zalogovnik, daljše časovno obdobje lahko preteče med nalaganji v peč. Tako bo višje tudi udobje bivanja.

Gospodinjstva, ki se ogrevajo s pomočjo sodobnih kotlov na polena, naj izberejo hranilnik toplote, ki je vsaj deset krat večji od prostornine nalagalnega prostora.