Internetne storitve


 

Danes si mnogi oziroma kar velika večina sploh ne predstavlja več življenja brez interneta. Internet oziroma na splošno kar internetne storitve nam danes omogočajo kar precej veliko razno raznih aplikacij, s pomočjo katerih pridobimo nekaj dodatnega prostega časa. Internet je svetovna mreža vseh računalnikov v eni celoti, kar pomeni, …