Subvencionirana prosta delovna mesta za lažjo zaposlitev


Dandanes ni preprosto najti zaposlitev, saj so določeni delodajalci ali izbirčni. Prosta delovna mesta sicer so, vendar imajo visoke zahteve. Razlog za to teči predvsem v tem, ker delodajalci ne želijo tvegati, da bi zaposlili nekoga, ki nima izkušenj in bi jim v podjetju delal samo stroške.

subvencionirana prosta delovna mesta

Ta problem  namerava država rešiti tako, da se bodo začela pojavljati subvencionirana prosta delovna mesta. Več na to temo si lahko bolj podrobno preberete na http://www.prostadelovnamesta.si/subvencije-za-zaposlitev/.

Subvencionirana prosta delovna mesta se ne razlikujejo preveč od navadnih. Razlika je le v tem, da imajo ta večjo možnost, da se boste lahko zaposlili.

Takšna delovna mesta so dejansko neki posebni programi. Vzemimo za primer en program, usposabljanje na samem delovnem mestu. V tem programu je mogoče, da se oseba, ki išče zaposlitev, prijavi na neka prosta delovna mesta. Tam se ta oseba nekaj mesecev, ponavadi dva ali pa tri, usposablja kar na delovnem mestu. Ko pa usposabljanje konča, pa je njegova možnost, da se v tem podjetju zaposli kar veliko večja.

Samo usposabljanje plača država delodajalcu, zato je delodajalec tudi bolj odprt kar se tiče zaposlitev. In lahko tako tudi najde nadarjenega in dobrega delavca. Delodajalec pa tako tudi nima nobenega stroška.

Na subvencionirana prosta delovna mesta pa se ne more prijaviti čisto vsak. Prijava je mogoča le iskalcem zaposlitve, ki so na zavodu prijavljeni že več kot vsaj tri mesece. Zanimivo je, da se je preko teka programa zaposlilo 70% udeležencev.

Drugi program za prosta delovna mesta, ki tudi pomaga pri zaposlitvah, je preizkus za mlade (delovni). Ta je namenjen predvsem osebam katere so prijavljene kot iskalci zaposlitve na zavodu in pa so mlajši od 30 let. Ta preizkus traja manj časa kot v zgornjem programu, in sicer 1 mesec. V tem času lahko delodajalec spozna ali je oseba prava ali ne. Potem pa je ob koncu možna tudi zaposlitev.

Tako bi se prosta delovna mesta zapolnjevala, mladi pa bi končno prišli do ustrezne zaposlitve.