Podjetje Solarmont d.o.o.


Solarmont

Naše podjetje  Solarmont d.o.o. je hčerinsko podjetje firme Termoglas d.o.o., ki je v Sloveniji prisotna že 30 let. Njena primarna služba je produkcija in inštalacija energijsko varčnega stavbnega pohištva in izolacijskega stekla. Ker se ves svet vrača k ohranjanju narave, zmanjšanju onesnaženja in produkciji energije iz obnovljivih virov, je v naši proizvodni steklarski tehnologiji padla odločitev, da našo firmo Solarmont d.o.o. začnemo razvijati v smer fotovoltaike. Vodilo za namestitev novega proizvodnjega oddelka v Solarmont d.o.o. nam je bila poleg ekološke naravnanosti pridobivanje energije tudi vsebnost kaljene šipe v FN modulih, izkušnje v tehnoloških zahtevnih procesih in  tehnologija laminiranja modulov FN. V podjetju Solarmont d.o.o. že od same ustanovitve izdelujemo lesena Lesmont okna in senčila Zaradi razpoložljivih prostorov za delo smo iskali tudi ustrezen nov program, s katerim smo hoteli prispevati k gospodarskemu razvoju in ustvariti nove delovna mesta. Tudi dejstvo, da država investira v sončne elektrarne je pripomoglo k odločitvi za to dejavnost.