Starejši ljudje običajno potrebujejo pomoč pri vsakdanjih opravilih, sploh če so ostali sami in jih je doletela kakšna bolezen, ki ovira njihove sposobnosti. Seveda lahko ostarele ljudi pošljemo v domove za starejše, a veliko starejših si želi tudi na stara leta ostati doma, morda jim ni všeč misel na to, da bi morali še z nekaj drugimi ljudmi živeti v isti sobi, ali pa je znesek za nastanitev v domu previsok. V takih primerih še kako prav pride oskrba na domu (oglejte si njihovo spletno stran https://junaknadomu.si/oskrba-na-domu-storitve/), ki obsega več vrst pomoči in starejšim zagotavlja kakovostno življenje v domači hiši.

Komu je namenjena oskrba na domu?

Oskrba na domu je namenjena prav vsem starejšim, ki imajo sicer povsem ustrezne bivalne in druge pogoje za življenje doma, a zaradi različnih vzrokov, denimo zaradi starosti, invalidnosti, poškodb, bolezni in podobnih stvari, potrebujejo pomoč pri najrazličnejših vsakdanjih opravilih. Oskrba na domu je lahko subvencionirana ali pa samoplačniška. O tem, ali in v kolikšni meri bo oskrba na domu subvencionirana, se odloči vsaka občina posebej, a vendar je tovrstna oblika pomoči zakonsko omejena na zgolj 20 ur tedensko, kar je bistveno premalo. Subvencionirane storitve se pogosto izvajajo le med tednom in še to večinoma le v dopoldanskem času, ker pa je izvajalcev storitev premalo, se pojavljajo tudi relativno dolge čakalne vrste. Tako se pogosto zgodi, da se svojci odločijo za samoplačniško oskrbo na domu, kjer se storitve v največji meri prilagajajo posamezni osebi.

Širok spekter storitev za starejše na domu

Ljudje smo si različni, kar pomeni, da tudi nimamo istih potreb, zato je oskrba na domu za starejše narejena tako, da lahko izbirate med različnimi storitvami, glede na potrebe starejšega človeka pač. Svojci lahko za svojo babico, dedka, ostarelega strica, teto itd. naročite lažjo ali pa težjo obliko oskrbe na domu, kamor spadajo denimo pomoč pri preoblačenju, gibanju, pitju in hranjenju, osebni higieni, pri opravljanju človeških potreb, pri nadziranju in podobno. Starejšim je omogočena tudi pomoč v gospodinjstvu, denimo pomoč pri kuhanju, pospravljanje, zaposleni lahko starejšim hrano pripeljejo na dom, če si niso več sposobni kuhati, lahko pa jim zgolj delajo družbo ali jih spremljajo na sprehode in vsakdanje obveznosti. A to še ni vse – za svoje ostarele svojce lahko naročite frizerja na dom, pa pedikuro, različne terapije in masaže ter še marsikaj.

oskrba na domu
Oskrba na domu zajema najrazličnejše storitve, od pomoči v gospodinjstvu, preoblačenja, do družabništva in spremstva.

Kot že rečeno, smo si ljudje različni in tako nas tudi v starosti pestijo različne težave. Nekdo je morda hudo bolan in ni sposoben skrbeti zase, zato ga je potrebno ves čas nadzirati in mu pomagati pri najosnovnejših stvareh, drugi starostniki pa so povsem zdravi, a jih muči samota – morda so ostali brez svoje žene/moža, otroci jih ne morejo obiskovati tako pogosto kot bi si želeli in torej potrebujejo zgolj osebo, ki bi se nekaj časa družila z njimi in jim tako popestrila dan.

Zakaj je oskrba na domu boljša izbira od doma upokojencev?

Ljudje smo celo življenje obkroženi z ljudmi, ki jih poznamo in jim zaupamo, zato je težko kar naenkrat zamenjati okolje in bivati s popolnimi neznanci, po možnosti z več neznanci v eni sobi. Marsikateremu starostniku ni všeč misel na dom za ostarele ravno s tega vidika, da tam nikogar ne pozna in si bo moral sobo deliti z več ljudmi, da ne govorimo o dokaj strogem urniku kar se tiče obrokov in ostalih dejavnosti v domu za upokojence. Oskrba na domu omogoča, da starostnik ostane na dvojem domačem naslovu, kar zagotovo pozitivno vpliva na njegovo psihično počutje – doma lahko še vedno počne stvari po svoje, saj ni omejen z redom doma za upokojence. Oskrba na domu vam dopušča, da lahko veliko stvari še vedno delate sami oz. vam pri tem minimalno pomaga nekdo od zaposlenih, s čimer se spodbuja vaša psihofizična sposobnost – v domovih za starejše se nemalokrat zgodi, da veliko veščin, ki ste jih znali dobro opravljati izgubite, saj nimate priložnosti, da bi jih še naprej samostojno opravljali. Še ena prednost oskrbe na domu je, da vam izvajalci storitev nudijo več čustvene opore, kot pa zaposleni v domu za starejše – tam ima namreč en zaposleni pod nadzorom veliko število upokojencev in nima časa za vsakega posebej, medtem ko se lahko izvajalci storitev na domu za nekaj časa posvetijo zgolj vam in vašim potrebam.

Oskrba na domu
Za razliko od doma starejših se lahko oskrba na domu posveča posameznikom.

Starejši ljudje se prej ali slej začnejo soočati z različnimi težavami, nekateri s hujšimi, drugi z blažjimi. Bolezen, poškodbe, invalidnost, celo osamljenost so najpogostejše težave, ki pestijo starostnike, zato marsikdo izmed njih potrebuje pomoč. Svojci ne morejo 24 ur na dan skrbeti za svoje babice, dedke itd., saj imajo svoje službene obveznosti in družine, katerim se morajo posvečati, zato pa se lahko odločijo za storitev oskrbe na domu, ki nudi celostno pomoč starejšim pri najrazličnejših opravilih, od pomoči pri oblačenju, razvažanja hrane pa do družabništva in spremstva.