Odškodnina na dlani


Odškodnina vam pripada, če ste utrpeli lažje ali hujše poškodbe na delovnem mestu, v prometni nesreči, v zasebnem ali na javnem mestu. Velikokrat smo seznanjeni z dejstvom, da smo v določenih primerih upravičeni do izplačila odškodnine, vendar po navadi ne vemo kako se tega lotiti. Kam in koga moramo poklicati? Kakšne dokumente ter dokaze moramo predložiti? Kakšna odškodnina mi pripada? V kakšnem primeru mi pripada dnevna odškodnina?

Odškodnina

V takšnem primeru je najbolje, da odškodninski primer zaupate strokovnjakom na pravnem področju in je tako odškodnina zagotovljena. Če potrebujete pravno svetovanje ter zastopanje so pravi za vas v podjetju Justicija d.o.o. Odškodnina bo vaša, saj bodo usposobljeni in strokovni delavci pomagali pridobiti vso ustrezno dokumentacijo, ki je potrebna pri poravnavi. Ključnega pomena je, da se obrnemo na strokovnjake za izpeljavo odškodninskega postopka, saj je potrebno pridobiti dokumente tudi s strani zdravniške stroke.

Kako bo potekal odškodninski postopek je odvisno od zdravniške in ostale dokumentacije o nesreči in od tega tudi vaša odškodnina. Dokumentacija je za vsako vrsto odškodnine različna. Glede na škodni postopek poznamo v primeru prometne nesreče, v primeru nezgode na delovnem mestu ter za ostale nesreče. Da bi bila odškodnina vaša, je potrebno strokovno izpeljati odškodninski postopek. Najprej je potrebno pripraviti ter vložiti odškodninski zahtevek zavezancu za izplačilo odškodnine. Naslednji korak je priprava ter vložitev nasprotnih ponudb, pritožb ter urgenc. Na podlagi teh dokumentov nato sledijo pogajanja z zavezancem za izplačilo odškodnine.

Strokovnjaki, ki vodijo odškodninski postopek se nato posvetujejo s stranko in ji svetujejo glede nadaljnjih pogajanj ter kakšna odškodnina je bila ponujena in kakšna je sprejemljiva. Sledi podpis poravnave, ki pa je lahko delna ali popolna. Odškodnina je v celoti vaša, če imate urejeno zavarovanje. Pomembno je, da se zavedamo svojih pravic ter zahtevamo za napake drugih primerno odškodnino.