Naložba v depozit


DepozitVarčevanje je eden izmed korakov, s katerim si lahko zagotovite boljšo prihodnost. Poznamo več oblik varčevanja, in sicer lahko varčujemo na banki, doma “v nogavici” ali v obliki vezanih vlog kot je npr. depozit. Danes je najbolj priljubljena oblika varčevanja, naložba v depozit, saj si lahko varčevalci s tako obliko naložbe predvidijo donos. Medtem ko naložbe v vrednostne papirje, nepremičnine in zlato predstavljajo večje tveganje. Marsikdo je v strahu, da bi v primeru dolgov banke, bili varčevalci ob svoje prihranke, vendar delovanje vseh bank nadzira Banka Slovenije tako, da do tega skorajda ne bi smelo priti. V primeru, da bi banka kljub temu propadla, država garantira izplačilo vseh vlog v depozit v višini 100.000 EUR.

Naložba v depozit je med drugim varnejša oblika varčevanja, saj ne rabite biti v strahu, da bi vas kdo oropal. Da bi si z naložbo v depozit zagotovili čim višji donos je najbolje, da varčujete čim dlje. Pomembno vlogo pri višjem donosu ima tudi višina zneska, ki ga naložite v depozit. Čim večji je znesek, tem bolj ugodno obrestno mero si zagotovite. V kolikor se ne morete odločiti, da bi denar vezali za daljše obdobje, saj ne veste, ali ga boste v tem času potrebovali, vam priporočamo, da ga vežete za obdobje treh mesecev z razmakom enega meseca. Tako imate denar vsak mesec na razpolago. Predčasna prekinitev naložbe v depozit je odvisna od vsake banke posebej. Večina pa v primeru, da potrebujete denar pred iztekom vezane vloge, ponujajo premostitvene kredite. Tako, da brez denarja prav zagotovo ne boste ostali zato je kakršenkoli strah odveč.  Morate pa vedeti, da so depoziti tudi obdavčeni. Zanje velja “cedularna” obdavčitev, kar pomeni, da se davek na depozite obdavči kot samostojni del dohodkov in se ne vključuje v letno davčno osnovo za dohodnino.