Kvalitetno prevajanje besedil


Smo v času ko materni jezik ni več dovolj, če želimo biti razgledani in želimo slediti trendom, ki se ves čas dogajajo in nadgrajujejo. V kolikor jezikov ne obvladamo, skoraj zagotovo pa se pri vsakomur najde vsaj en jezik, ki ga ne pozna, nam v pomoč lahko priskočijo prevajalske agencije. Prevajanje je dejavnost, ki zahteva veliko znanja in veliko mero skoncentriranosti pri delu. Podjetja, ki se ukvarjajo s prevajanjem, morajo imeti zaposlenih več prevajalcev saj je potrebno nuditi strankam prevode v čim več različnih jezikov. V podjetju Dominatus d.o.o. nudijo prevajanje že za 15,00 € na avtorsko stran, s čimer so eno najcenejših podjetij, ki nudi kvalitetne prevode. Vse podrobnosti o podjetju s ceniki najdete na http://prevajanje.spletni-slovar.com.

Prevajajo različne vrste besedil:

  • znanstvena besedila
  • poljudnoznanstvena besedila
  • strokovna besedila
  • leposlovna besedila

PrevajanjePrevajanje opravljajo iz slovenskega jezika v naslednje jezike: angleščino, nemščino, hrvaščino, španščino, francoščino, intalijanščino, srbščino in bosanščino. Prav tako pa opravljajo prevode iz vseh naštetih jezikov v naš materni jezik, se pravi slovenščino.

Postopek prevajanja se pri njih opravlja v treh fazah. Najprej se tekst prevede, nato se ga pregleda in nazadnje še lektorira, saj morajo biti prevodi opravljeni zanesljivo in kvalitetno. Že manjša nepravilnost pri prevajanju lahko pomeni drug pomen teksta, kar pa za nikogar ne more biti sprejemljivo.

Verjetno ste se že marsikdaj vprašali zakaj izbrati določeno podjetje. Na to vprašanje vam bo odgovorili z naslednjimi trditvami. Zakaj torej izbrati prevajanje podjetja  Dominatus d.o.o.? V podjetju strmijo in dajejo poudarek na naslednje zadeve:

  • hiter odzivni čas
  • zanesljivost
  • strokovno opravljeni prevodi
  • ugodna cena za prevajanje
  • aktivno sodelovanje s stranko

Naštetih je bilo samo nekaj glavnih lastnosti zakaj izbrati prav to podjetje.

Poleg vseh prevodov, ki smo vam jih že našteli, se podjetje ukvarja tudi s sodnimi prevodi, kateri pa zahtevajo vrhunsko kvaliteto, saj gre za prevode besedil, kjer že manjša napaka lahko povzroči veliko škode.