Denarna odškodnina


Odškodnina je denarno nadomestilo za škodo, ki je bila oškodovancu povzročena v nesreči ali nezgodi. Višina odškodnine je odvisna od nesreče in stopnje ter vrste poškodb. Škodo delimo na premoženjsko, ki obsega zmanjšanje premoženja na kakršenkoli način in izgubljen dobiček. Odškodnina pa pripada oškodovancu tudi v primeru povzročitve nepremoženjske škode, kamor štejemo povzročitev telesne ali duševne poškodbe. Denarno nadomestilo lahko torej zahtevate če ste utrpeli lažje ali težje poškodbe v prometni nesreči, pri delovni nezgodi, na javnem ali pa zasebnem mestu. To vključuje tudi zdravstvene napake ter športne poškodbe. Odškodnina vam pripada tudi v različnih primerih kaznivih dejanj in izvršb.

Odškodnina

Podjetje Proodškodnina vam nudi brezplačen strokovni posvet, kjer boste izvedeli vse o odškodninskem postopku, dokumentaciji, vaših pravicah ter kakšna odškodnina vam pripada. Svetujejo vam tudi glede dnevnega nadomestila. To je denarno nadomestilo za vse dni, ko zaradi posledic nezgode ne morete opravljati svojega dela. Pregledajo vašo dokumentacijo in vam svetujejo glede nadaljnjih postopkov. Podajo pravno mnenje in brezplačno pridobijo manjkajoče dokumente. Njihovi strokovnjaki vodijo celoten odškodninski postopek vse do izplačila odškodnine, tako da ste vi lahko brez skrbi. Pripravijo odškodninski zahtevek ter ga dostavijo odgovorni osebi ali zavarovalnici. Glede na reakcijo odgovorne osebe pripravijo nasprotne poravnalne ponudbe, pritožbe ter različne dopise. Odškodnina pa s tem še ni določena, saj sledijo pogajanja. O vsem ste obveščeni sproti, saj se z vami pogovarjajo in posvetujejo skozi celoten odškodninski postopek. Po pogajanjih je odškodnina določena in je za izplačilo potreben le še podpis poravnalne ponudbe. Odškodnina je za vas na dlani, če se v primeru poškodbe ali nesreče obrnete na podjetje Proodškodnina. Poskrbeli bodo za hiter in učinkovit odškodninski postopek. Seznanili vas bodo z vašimi pravicami in uredili vso potrebno dokumentacijo, da bo odškodnina primerna. Ne odlašajte in si zagotovite izplačilo odškodnine še danes.