Zalogovnik oz. hranilnik toplote – kdaj ga potrebujemo?


Hranilnik toplote oz. zalogovnik tople vode nam omogoča vsakodnevno shranjevanje toplote ter uravnavanje dnevnih neskladij med viri, ki so v okolju razpoložljivi ter rabo toplotne energije. Prav nam pride pri več različnih sistemih ogrevanja, na primer pri izkoriščanju sončne energije ter pri ogrevanju s trdnimi gorivi. Namestimo ga lahko tudi …