Odvetniška pisarna Prus Pipus v Ljubljani je specializirana za delovno, družinsko, odškodninsko, gospodarsko, izvršilno, kazensko pravo, pravo javnih naročil, stečajno, mednarodno pravo … preverite na spletni strani https://www.pipus.si/. Odvetniško pisarno vodi odvetnik gospod Peter Prus – odvetnik Ljubljana. V primeru, da jih potrebujete v kazenskih zadevah in primerih pridržanja, pripora, so vam na voljo 24 ur na telefonski številki: 068 180 806. Še posebej so aktivni na primerih trgovine z ljudmi, nezakonitega prehoda državne meje, krvnih deliktih in pripornih zadevah in seveda pri zahtevnejših kaznivih dejanjih. Odvetniška pisarna, zastopa tudi gospodarske družbe, vse od podjetja, samostojnih podjetnikov do fizičnih oseb iz Slovenije in tujine.

odvetnik ljubljana

Odvetnik (Ljubljana)vam je na voljo

Odvetniška pisarna Prus Pipus v prestolnici vam nudi kvalitetno in obsežno pravno svetovanje na izbranem pravnem področju. V primeru, da potrebujete odvetniško pomoč, jim pišite na elektronski naslov: info@pipus.si oz. jih pokličite na telefonsko številko: 068 180 806. V nujnih zadevah so za vas dosegljivi 24 ur dan. Na primer v hišnih preiskavah, v primeru pridržanja ali pripora.

Odvetnik Ljubljana – njihova vizija

Njihov najpomembnejši cilj je nuditi kvalitetno in učinkovito pravno pomoč, ko jo stranke potrebujejo in ki je dostopna vsem. Zametki odvetniške pisarne (odvetnik Ljubljana) in prvih odvetnikov segajo v 19 stoletje, Tako so ena starejših pisarn s 150 letno tradicijo odvetništva, ki nudi zastopanje pred sodišči, državnimi organi, delodajalci in institucijami v Sloveniji ter Evropski uniji. Za njih ni pravnega problema, ki ga skupaj ne bi mogli rešiti. Na tem mestu moramo omeniti, da za socialno šibke nudijo tudi brezplačno pravno pomoč. Dobro poznavanje tujih jezikov v ekipi odvetnikov, jim pomaga najti rešitve pravnih problemov z mednarodnimi elementi in dostop do tuje sodne prakse. Stranke sprejemajo tako v prestolnici kot v Mariboru. Še enkrat povejmo, da odvetnik Ljubljana in Maribor pokriva naslednja pravna področja: delovno, dedno, stvarno, odškodninsko, izvršilno, gospodarsko, mednarodno, kazensko, prekrškovno in družinsko pravo ter pravo intelektualne lastnine. Pomagajo vam uveljaviti vaše pravice v sosednji Avstriji, Nemčiji, Švici in tudi drugih državah EU.