Toplota


Sta toplota in temperatura eno in isto? V vsakdanjem življenju o njiju pogosto govorimo enako oziroma ju imamo za isto, vendar je s stališča fizike med njima precejšnja razlika. Toplota je namreč del notranje energije telesa – če jo telesu dodajamo ali dovajamo, pa se mu s tem zvišuje tudi …